ANTIFRIZ SUPER 100 XL G12

antifriz-100-XL-g12

ANTIFRIZ SUPER 100 XL G12 je koncentrat tečnosti za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem zasnovan na OAT (organyc acid tehnology) zaštitnoj tehnologiji. Za razliku od Antifriza super 100, u svom sastavu pored monoetilenglikola ima organske inhibitore korozije koji su bez nitrita, amina i fosfata, ali i bez silikata i borata.

Štiti rashladni sistem motora od smrzavanja zimi i od ključanja ljeti, i ima izvanredna zaštitna svojstva od korozije. Prije upotrebe obavezno se miješa sa vodom na tačku mržnjenja prema uputama sa pakovanja (prema uputstvu i omjerima datim na pakovanju).

Antifriz super 100 XL G12 je LONG LIFE antifriz koji osigurava produženu zamjenu koja se vrši nakon 5 godina ili 240 000 km.

Namijenjen je za zaštitu rashladnih sistema ugrađenih u VW i druga vozila kod kojih se zahtijeva standard TL 774-D/F oznake G12, prepoznatljive je crvene boje, a ostavruje bolje rezultate zaštite od korozije kod aluminijskih legura.

Antifriz super 100 XL G12 ima karakteristiku maksimalne koncentracije monoetilenglikola bez dodatka vode tako da garantovano obezbjeđuje miješanjem sa odgovarajućom količinom vode sljedeće tačke mržnjenja:

 

ANTIFRIZ

super 100 XL G12

Voda Temperatura

mržnjenja (°C)

1L 1L -37°C
1L 1,5L -25°C
1L 2L -18°C

 

 

Osnovne karakteristike kvaliteta su:

 

  • Sprečava mržnjenje do odgovarajuće tačke prikazane u tabeli
  • Sprečava koroziju svih vrsta metala od kojih je sačinjen sistem hlađenja 
  • Ne stvara kamenac
  • Ne pokazuje svojstva pjenjenja
  • Ima optimalan viskozitet za cirkulaciju u sistemu hlađenja
  • Termički je stabilan i nema gubitaka isparavanja
  • Zamjena u hladnjaku motora vrši se svakih 5 godina ili 240 000 km, a dopuna prema potrebi
  • Kvalitet odgovara standardima ASTM D 3306 ili ASTM D 4985 i u skladu je specifikacijama sljedećih proizvođača automobila:

Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D * Mercedes MB 325.3 * Ford ESE M97B49-A CUMMINS 85T8-2 (1) * Man N. Man 248 and 324 * Wartsilia 32-9011 (C.W.) * Pegaso GM US 6277 M * Renault 41-01-001 * Ford WSS-M97B44-D * Chrysler MS 9176 * CUMMINS 90T8-4 * Mack 014GS17004 * MAN B&W D 36 5600 * GM 1899 M (1) * Navistar B-1, Type III * VOLVO (Reg. No 260) * FORD ESD M97 B49-A * OPEL GM QL 130100 * Leyland Trucks LTS 22 AF 10 * John Deere H 24 B1 and C1 * Deutz/MWN 0199-2091 2 Auflage (C.W.)

Pakovanje: 1l

Grupno pakovanje:9x1l