ANTIFRIZ SUPER 40

antifriz-super-40

Antifriz super 40 je pripremljena visokokvalitetna rashladna tekućina sa demineraliziranom vodom za izravno punjenje rashladnog sistema motora na tačku mržnjenja od -40°C .U potpunosti odgovara karakteristikama kvaliteta Antifriza super 100.

Pakovanje: 1l, 3l, 10l, 200l, kontejner 1000l

Grupna pakovanja: 9x1l, 4x3l