Općenito o antifrizu

Historija i nastanak Antifriza

Priča o vodenom hlađenju motora sa unutrašnjim sagorijevanjem počinje davne 1897. godine kada Wilhelm Maybach suosnivač i vlasnik firme Diamler- Benz i Maybach konstruiše prvi zatvoreni sistem za hlađenje koji posjeduje vodenu pumpu, ventilator i hladnjak. Ovo predstavlja svojevrsnu prekretnicu u automobilskoj industriji jer omogućava razvoj jačih četverotaktnih motora i postizanje većih brzina.

U početku za hlađenje se koristila voda. Međutim, voda nije pogodna za sva godišnja doba, a razvojem novih tehnologija i modernih sistema za hlađenje voda postaje čak štetna i za sam motor. Godine 1929. kompanija BASF patentira rastvor na bazi monoetilen glikola pod nazivom „Glysantin“, a to je upravo prvi moderni antifriz.

 

Šta je Antifriz?

Atifriz (eng. antifreeze- protiv leda, anti- + engl. freeze: smrznuti ) je popularan naziv za tekućinu koja služi za rashladne sisteme motora. To je tekućina koja prenosi toplinu. Tokom svog djelovanja štiti hladnjak i sve dijelove sistema od korozije, naslaga kamenca, pjenušanja i dobro već svakom poznatu osobinu zaštite od smrzavanja tokom eksploatacije na niskim temperaturama. Kod sistema centralnog grijanja, koji se koriste kod svih vrsta građevina, ima funkciju prenosa toplote na grijna tijela sa istim odnosom prema materijalima sa kojima ima kontakt kao i kod sistema motora.

Prvi naziv mu je bio Glysantin, danas uobičajan naziv je Antifriz, ali su pojedini proizvođači dali i svoje nazive ovom proizvodu pa se može naći pod imenima: Permant, Premium, Glacelf i dr.

 

Zašto Antifriz?

Svi motori (osim vanbrodskih motora koji imaju neograničen pristup velikoj količini vode) mogu podnijet relativno malu količinu tečnosti za hlađenje i istu non-stop koristiti za hlađenje. Današnji motori razvijaju veliku snagu i koriste se u svim vremenskim prilikama. Voda kao prvobitno sredstvo za hlađenje postaje neprikladna iz više razloga: uzrokuje koroziju, stvara kamenac i mrzne.  Rješenje za ovaj problem nalazi se u antifrizu.

Danas, Antifriz se proizvodi uglavnom od monoetilenglikola i posebnih dodataka-aditiva koji sadrže korozijske inhibitore, inhibitore protiv pjenušanja, i demineralizovane vode. Korozijski inhibitori osiguravaju dugotrajnu zaštitu metala od korozije uobičajno korištenih u konstrukcionim sistemima izmjene toplote, sa posebnim naglaskom na aluminij, drugi inhibitori obezbjeđuju sprečavanje pjenušanja čime se obezbjeđuje bolja razmjena toplote. Demineralizovana voda u antifrizu obezbjeđuje zaštitu od stvaranja kamenca na zidovima sistema čime se smanjuje razmjena toplote i može dovesti do pregrijavanja sistema hlađenja.

Za identifikaciju kvaliteta postoje: nacionalni standardi, internacionalni standardi, standardi testnih metoda i standardi proizvođača sredstava u čijim sistemima se koristi antifriz: kamioni, automobili i dr.

Današnje generacije antifriza izrađene su na bazi monoetilen glikola, monopropilen glikola i inhibitora korozije na bazi soli organskih kiselina. Oznaka za ovu vrstu rashladnih sredstava je OAT – Organic Acid Tehnology. Pored ovog tipa postoje i rashladne tečnosti na bazi klasičnih inhibitora (sadrže nitrite, amine, silikate, fosfate), kao i na bazi hibridnih inhibitora (kombinacija OAT i klasičnih inhibitora).

Prednosti rashladnih tečnosti na bazi OAT inhibitora u odnosu na one na bazi klasičnih i hibridnih su:

 • Duži vijek upotrebe
 • Izuzetna zaštita aluminijumskih dijelova motora
 • Ne sadrže ekološki štetne hemikalije, kao što su amini , fosfati, nitriti, borati, silikati

Zbog bržeg trošenja klasičnih inhibitora ove rashladne tečnosti imaju znatno kraći radni vijek (interval zamjene) u odnosu na tečnosti na bazi organskih inhibitora. Radni vijek OAT baziranih antifriza je 5 godina, dok je klasičnih 2 do 3 godine.

Antifriz sa nitritima, fosfatima i aminima moguće ih je i danas naći zbog niže cijene aditiva na tržištu kod pojedinih proizvođača.

Kada je u pitanju boja Antifriza,  starije vrste antifriza uglavnom su bile zelene boje. 

plava boja označava G11 specifikaciju antifriza i koristi se za VW vozila proizvedena prije 1997. Crveni ili ružičasti antifriz je iz specifikacije G12, a koristi se za Volkswagen vozila proizvedena od 1997. godine na dalje. Purpurni antifriz je uveden kao zamjena za crveni tj. ružičasti G12 i predstavlja samo nadogradnju postojećeg te dolazi pod oznakom G12+,G12++.

 

Upotreba antifriza

Ako je Antifriz u koncentrovanom obliku treba ga razrijediti vodom do željene koncentracije. Da bi se osigurala dovoljna zaštita rashladnog sistema, najmanja koncentracija Antifriza u vodi treba da iznosi 33% (pri čemu koncentrat treba da je minimalne gustoće 1,11 g/cm3). Ova koncentracija osigurava zaštitu od smrzavanja do -18°C i tačku ključanja ljeti do 104°C.

Zbog pada zaštite od mržnjenja i manje stabilnosti proizvoda, maksimalno dozvoljena koncentracija ne treba da prelazi 70%. Idealan odnos koncentrata i vode je 50% Antifriza i 50% vode, čime se obezbjeđuje zaštita od mržnjenja od min -37°C.

Za sve druge tačke mržnjenja koristiti instrukcije proizvođača koje se nalaze na pakovanjima.

 

Preporuke kod mijenjanja antifriza

 • Pri izboru rashladnog sredstva paziti na uputstva proizvođača vozila
 • Prije sipanja novog antifriza isprati rashladni sistem čistom vodom – po mogućnosti pustiti da voda teče, a da motor radi
 • Ne preporučuje se čišćenje sistema hlađenja ili grijanja sodom bikarbonom jer i manje zaostale količine u sistemu mogu izazvati pjenjenje antifriza što znatno smanjuje učinak hlađenja odnosno grijanja
 • Izbjegavati naviku ljeti voda,  a zimi antifriz, nego cijele godine koristiti antifriz postojane koncentracije
 • Nikada ne koristiti nerazblažen koncentrat
 • Koncentrat pripremiti u odnosu datom u tabeli miješanja preporučenoj od strane proizvođača
 • Za razblaživanje koncentrata koristiti čistu, po mogućnosti demineralizovanu vodu
 • Najniža koncentracija antifriza u vodi ne smije biti niža od 33%.
 • Ne miješajte različite vrste antifriza jer može doći do pjenjenja i taloženja
 • Prilikom nenamjernog prolijevanja antifriza po laku vozila, isperite lak vodom jer nakon nekoliko dana lak može izgubiti sjaj
 • Za miješanje i dolijevanje uvijek koristite čiste posude, jer i neznatne količine ulja, prašine i ostalih nečistoča izazivaju pjenjenje

 

Antifriz proizvodnje Belif

U svom dvadesetogodišnjem godišnjem iskustvu u proizvodnji antifriza Belif je cijelo vrijeme pratio nove zahtjeve tržišta kako u pogledu kvaliteta, tako i u pogledu ekologije. Za proizvodnju svih vrsta antifriza Belif koristi monoetilen glikol sa atestom jednog od poznatih evropskih proizvođača. Sve aditive prema zahtjevu savremene OAT (organyc acid tehnology) tehnologije nabavlja od renomiranog evropske proizvođača za tu vrstu proizvoda.

Sa Belifovim Antifrizom super XL 100 G12 koji je poznat pod nazivom “long life” možete preći 240 000 km bez zamjene ili u trajanju od 5 godina, a sa Antifrizom super 100 možete preći 100 000 km bez zamjene ili u trajanju od 3 godine. Antifriz super 40 je pripremljena rashladna tečnost koja obezbjeđuje tačku mržnjenja od -40, po karakteristikama odgovara proizvodu Antifrizom super 100.

Kvalitet svih proizvoda odgovara: ASTM D 3306 ili ASTM D 4985.

Belif je izgradio vlastite laboratorijske kapacitete na kojima može, prije svega sebi a onda i kupcima da dokaže kvalitet antifriza prema propisanim zahtjevima.

 

Iz sljedećih tabela mogu se vidjeti karakteristike antifriza proizvodnje Belif:

 1. Osnovne karakteristike
Karakteristika Antifriz super 40-plavi Antifriz super 100 XL G12-crveni Dozvoljena vrijednost prema ASTM 3306
Izgled Plavi Crveni
Maseno učešće vode 3,2 3,8 max 5
Rezervni alkalitet 15,4 5,6
pH vrijednost /50% vodena otopina/ 9,4 8,2 7,5-11,0
Gustoća 15/15°C    1,125 1,112 1,110-1,145
Otpornost na stvaranje kamenca Ne stvara kamenac

 

 1. Ostvarene karakteristike korozione zaštite prema ASTM D1384 određivanje u staklenom aparatu
Metal Ostvarena vrijednost gubitka mase u mg Maksimalno dozvoljena vrijednost prema  ASTM D 3306
Antifriz super 100 Antifriz super 100 XL G12
Bakar 0,8 0,8 10
Lem 2,2 1,4 30
Mesing 0,8 1,6 10
Čelik 0,1 1,1 10
Sivi liv 0,2 1,9 10
Aluminij 0,6 1,3 30

 

 1. Zaštita aluminija prema zahtjevu VW TL 774 D testna metoda ASTM D 4340
Metal Ostvarena vrijednost u mg/cm2/sedmica Maksimalno dozvoljena vrijednost prema  VW TL 774 Tip D
Antifriz super 100 Antifriz super 100 XL G12
Al-legura 0,6 0,5 1,0

 

 1. Zaštita aluminijskih legura prema zahtjevu VW TL 774 D Testna metoda ASTM D 1384 koju ostvaruje Antifriz super 100 XL G12
Metal Ostvarena vrijednost izražena u g/m2 Maksimalno dozvoljena vrijednost  VW TL 774 Tip D
AlSi 12 0,5 2
AlMn 0,7 2
AlSi 10Mg (Cu) za V8 motore 0,5 2

 

 1. Koroziona otpornost prema ASTM D 2570-Simulacija u sistemu za hlađenje motora
Metal Ostvarena vrijednost gubitka mase u mg Maksimalno dozvoljena vrijednost prema ASTM D 3306
Antifriz super 100 Antifriz super 100 XL G12
Bakar 1,1 1,8 20
Lem 4,2 3,2 60
Mesing 1,0 1,6 20
Čelik 0,3 1,9 20
Sivi liv 1,6 0,7 20
Aluminij 2,2 4,6 60

 

 1. Koroziona kavitacija na aluminijskoj pumpi u sistemu za hlađenje motora prema ASTM D 2809
Metal Ocjena izgleda Zahtjevana vrijednost izgleda prema ASTM D 3306
Antifriz super 100 Antifriz super 100 XL G12
Aluminij 9 9 Minimalno 8